Hệ Thống Xử Lý Nước Nhiễm Phèn

1.   Đặc điểm, tính chất nước nhiễm phèn:

         Nước ngầm nhiễm phèn rất nguy hại nhưng ở nhiều vùng quê, người dân buộc phải sử dụng nguồn nước này vì không có nguồn nước sạch thay thế. Thậm chí, tại một số khu vực ở Tp.HCM như Quận 12, Huyện Nhà Bè người dân vẫn phải sử dụng nước nhiễm phèn vì chưa có hệ thống xử lý.

        Để đảm bảo sức khỏe cho người dân nguồn nước nhiễm phèn này cần phải được xử lý trước khi sử dụng. Với thực trạng trên Công ty TNHH CNMT Nguyên Khang xin giới thiệu công nghệ xử lý nước nhiễm phèn với nhiều ưu điểm cải tiến, vượt trội, tiết kiệm chi phí xây dựng và vận hành so với các hệ thống xử lý thông thường.

  2.     Ứng dụng công nghệ Lọc Thủy Tĩnh Tự Rửa trong quá trình xử lý nước nhiễm phèn.

       Công nghệ xử lý nước nhiễm phèn bằng phương pháp làm thoáng oxy hóa kết hợp lọc thủy tĩnh tự rửa do Công ty TNHH Công nghệ môi trường Nguyên Khang thiết kế đảm bảo chất lượng nước sau xử lý luôn đạt quy chuẩn của Bộ Y Tế và hệ thống luôn hoạt động ổn định. Sử dụng công nghệ lọc thủy tĩnh tự rửa thay thế cho bồn lọc áp lực truyền thống đem lại nhiều lợi ích kinh tế và thân thiện với môi trường.

        Chi phí đầu tư, vận hành vừa phải và cùng với sự tiện lợi trong sử dụng luôn là ưu điểm nổi bật của công nghệ được Công ty chúng tôi lựa chọn.

 

Zalo
Facebook chat
https://www.facebook.com/C%C3%B4ng-Ty-TNHH-C%C3%B4ng-Ngh%E1%BB%87-M%C3%B4i-Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-Nguy%C3%AAn-Khang-260119470859721/?__tn__=kC-R&eid=ARDz_awdEXrhgLPbIixMrgc19To_5rueivJy-2MzmSqnGYOJ_CS3qdVsiktgXSIUTtswuU5rE4LFcK6l&hc_ref=ARQr44TtDWHCmv-YeJySO