Hệ thống xử lý nước thải

 

Công ty TNHH Công nghệ Môi trường Nguyên Khang được thành lập từ năm 2015 đội ngũ kỹ sư và kỹ thuật viên nhiều kinh nghiệm đã thực hiện các dự án về xử lý nước thải cho các ngành sản xuất như thủy sản, dệt nhuộm, chế biến gia cầm, khu công nghiệp. Điển hình là:

- Gói thầu: Thi công lắp đặt thiết bị, vận hành chạy thử đạt tiêu chuẩn nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Bảo Minh- Công suất 7.000 m3/ ngày đêm thuộc dự án: Mở rộng và nâng công suất của nhà máy xử lý nước thải Khu công nghiệp Bảo Minh từ 5.000 m3/ ngày.đêm lên 7000 m3/ngày.đêm

Gói thầu số 4: Xây dựng mới trạm xử lý nước thải Khu trung tâm hành chính huyện Tân Phú Đông thuộc công trình: Trạm xử lý nước thải Khu trung tâm hành chính huyện Tân Phú Đông

Gói thầu: Thi công, cung cấp thiết bị, lắp đặt vận hành và chuyển giao công nghệ Hệ thống xử lý nước thải sản xuất chế biến thủy sản Hòa Thắng - công suất 500m3/ngày đêm.

Một số hình ảnh tiêu biểu

 

htxlnt 1

htxlnt 2

 

htxlnt 3

htxlnt 4

 


Zalo
Facebook chat
https://www.facebook.com/C%C3%B4ng-Ty-TNHH-C%C3%B4ng-Ngh%E1%BB%87-M%C3%B4i-Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-Nguy%C3%AAn-Khang-260119470859721/?__tn__=kC-R&eid=ARDz_awdEXrhgLPbIixMrgc19To_5rueivJy-2MzmSqnGYOJ_CS3qdVsiktgXSIUTtswuU5rE4LFcK6l&hc_ref=ARQr44TtDWHCmv-YeJySO