Liên hệ

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG NGUYÊN KHANG

 

Địa chỉ: 117/2E Đường An Bình, Phường 6, Quận 5, Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.6290.3279 - 0924 89 79 86 (Mr. Thảo)

Fax: 028.6264.5848 - 0948 540 004 (Mr. Nguyễn)

Email: nguyenkhang.ev@gmail.com

Website: moitruongnguyenkhang.com

 

reset_capcha
Zalo
Facebook chat
https://www.facebook.com/C%C3%B4ng-Ty-TNHH-C%C3%B4ng-Ngh%E1%BB%87-M%C3%B4i-Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-Nguy%C3%AAn-Khang-260119470859721/?__tn__=kC-R&eid=ARDz_awdEXrhgLPbIixMrgc19To_5rueivJy-2MzmSqnGYOJ_CS3qdVsiktgXSIUTtswuU5rE4LFcK6l&hc_ref=ARQr44TtDWHCmv-YeJySO