Liên hệ

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG NGUYÊN KHANG

 

Địa chỉ : 257/1/16 Đường 3 tháng 2, Phường 10, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0924 89 79 86 (Mr. Thảo) - 0901 797 287 (Mr. Thảo) -  0948 540 004 (Mr. Nguyễn)

Email: nguyenkhang.ev@gmail.com

Website: moitruongnguyenkhang.com

reset_capcha
Zalo
Facebook chat
https://www.facebook.com/C%C3%B4ng-Ty-TNHH-C%C3%B4ng-Ngh%E1%BB%87-M%C3%B4i-Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-Nguy%C3%AAn-Khang-260119470859721/?__tn__=kC-R&eid=ARDz_awdEXrhgLPbIixMrgc19To_5rueivJy-2MzmSqnGYOJ_CS3qdVsiktgXSIUTtswuU5rE4LFcK6l&hc_ref=ARQr44TtDWHCmv-YeJySO