HỆ EDI

  • Giá: Liên hệ

E-Cell stacks là những vách ngăn điện

(EDI stacks), chúng sử dụng dòng điện         

để khử khoáng và “polishing” nước sau RO. Nước thành phẩm sau EDI đạt cấp độ nước siêu sạch mà ngày nay hầu hết các ứng dụng công nghệ cao đều đòi hỏi.

 

Ngoài ra, để tối ưu hóa hiệu quả làm viêc của EDI,

ngoài yêu cầu chỉ tiêu nước cấp vào đạt tiêu chuẩn,

chúng tôi còn cung cấp giải pháp tách khí CO2/O2 bằng màng trước hệ EDI hoặc trước cột anion trong hệ khử khoáng

 
 
Sản phẩm khác
VỎ LỌC TINH - RO

VỎ LỌC TINH - RO

Giá: Liên hệ

MÀNG RO

MÀNG RO

Giá: Liên hệ

Zalo
Facebook chat
https://www.facebook.com/C%C3%B4ng-Ty-TNHH-C%C3%B4ng-Ngh%E1%BB%87-M%C3%B4i-Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-Nguy%C3%AAn-Khang-260119470859721/?__tn__=kC-R&eid=ARDz_awdEXrhgLPbIixMrgc19To_5rueivJy-2MzmSqnGYOJ_CS3qdVsiktgXSIUTtswuU5rE4LFcK6l&hc_ref=ARQr44TtDWHCmv-YeJySO