MÁY CHƯNG CẤT NƯỚC HAI LẦN

  • Giá: Liên hệ

Vật liệu inox

Năng suất tùy thích

Qui mô gia đình, công nghiệp, phòng thí nghiệm

phương pháp gián đoạn (theo mẻ), liên tục

Thiết bị gọn nhẹ, năng suất cao

giải nhiệt bằng nước

Sản phẩm khác
Zalo
Facebook chat
https://www.facebook.com/C%C3%B4ng-Ty-TNHH-C%C3%B4ng-Ngh%E1%BB%87-M%C3%B4i-Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-Nguy%C3%AAn-Khang-260119470859721/?__tn__=kC-R&eid=ARDz_awdEXrhgLPbIixMrgc19To_5rueivJy-2MzmSqnGYOJ_CS3qdVsiktgXSIUTtswuU5rE4LFcK6l&hc_ref=ARQr44TtDWHCmv-YeJySO