THIẾT BỊ NHẬP KHẨU

Máy đo pH

Máy đo pH

Giá: Liên hệ

Máy Đo D.O

Máy Đo D.O

Giá: Liên hệ

Máy Thổi Khí

Máy Thổi Khí

Giá: Liên hệ

Đĩa Thổi Khí

Đĩa Thổi Khí

Giá: Liên hệ

Máy Khuấy Chìm

Máy Khuấy Chìm

Giá: Liên hệ

Bơm Chìm

Bơm Chìm

Giá: Liên hệ

Bơm Màng Khí Nén

Bơm Màng Khí Nén

Giá: Liên hệ

Bơm Định Lượng

Bơm Định Lượng

Giá: Liên hệ

Zalo
Facebook chat
https://www.facebook.com/C%C3%B4ng-Ty-TNHH-C%C3%B4ng-Ngh%E1%BB%87-M%C3%B4i-Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-Nguy%C3%AAn-Khang-260119470859721/?__tn__=kC-R&eid=ARDz_awdEXrhgLPbIixMrgc19To_5rueivJy-2MzmSqnGYOJ_CS3qdVsiktgXSIUTtswuU5rE4LFcK6l&hc_ref=ARQr44TtDWHCmv-YeJySO