Thiết bị tách rác lưới nhựa

  • Mã sản phẩm: Thiết bị tách rác lưới nhựa
  • Giá: Liên hệ
  • Thiết bị tách rác lưới nhựa được Công ty TNHH Công nghệ Môi trường Nguyên Khang gia công thực hiện với nguyên liệu là INOX 304 và được nhân viên kỹ thuật tư vấn kích thước phù hợp với thực tế cũng như công suất của hệ thống xử lý

Thiết bị tách rác lưới nhựa được Công ty TNHH Công nghệ Môi trường Nguyên Khang gia công thực hiện với nguyên liệu là INOX 304 và được nhân viên kỹ thuật tư vấn kích thước phù hợp với thực tế cũng như công suất của hệ thống xử lý

Thời gian bảo hành: 12 tháng sau khi giao hàng

tach rac 3

tach rac luoi 4

 

Sản phẩm khác
Zalo
Facebook chat
https://www.facebook.com/C%C3%B4ng-Ty-TNHH-C%C3%B4ng-Ngh%E1%BB%87-M%C3%B4i-Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-Nguy%C3%AAn-Khang-260119470859721/?__tn__=kC-R&eid=ARDz_awdEXrhgLPbIixMrgc19To_5rueivJy-2MzmSqnGYOJ_CS3qdVsiktgXSIUTtswuU5rE4LFcK6l&hc_ref=ARQr44TtDWHCmv-YeJySO