Trạm quan trắc nước thải tự động

 • Giá: Liên hệ
 • Công ty TNHH Công nghệ Môi trường Nguyên Khang chuyên cung cấp, thi công Trạm quan trắc nước thải tự động theo quy định của Thông tư 24/2017/TT-BTNMT

TRẠM QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG LIÊN TỤC

Nhằm đảm bảo chất lượng nước sau xử lý đạt quy chuẩn trước khi xả vào môi trường tiếp nhận, thì việc xây dựng Trạm quan trắc nước thải tự động và liên tục là vô cùng cần thiết. Vì vậy, nội dung này đã được quy định tại các văn bản như:

 • Thông tư 08/2009/TT-BTNMT và Thông tư 48/2011/TT-BTNMT sửa đổi 1 số điều của thông tư 08/2009/TT-BTNMT quy định về quản lý và bảo vệ môi trường doanh nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp và cụm công nghiệp
 • Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu. 
 • Thông tư số 35/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao
 • Thông tư 31/2016/TT-BTNMT ngày 14 tháng 10 năm 2016 Bộ Tài nguyên và Môi trường về về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ
 • Thông tư 24/2017/TT-BTNMT ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường

Công ty TNHH Công nghệ Môi trường là đơn vị cung cấp, thi công Trạm quan trắc nước thải tự động liên tục theo quy định với các thông số COD, pH, nhiệt độ, TSS và lưu lượng nước thải đầu vào và đầu ra hoặc theo các yêu cầu đặc biệt của Chủ đầu tư (Crôm 6+, Cyanua, Clo dư…)

MỘT SỐ CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU:

 • Trạm quan trắc tự động nước thải Công ty CP TCE VINA DENIM (Chỉ tiêu quan trắc: COD, TSS, Độ màu, PH, nhiệt độ, lưu lượng)
 • Trạm quan trắc tự động nước thải Công ty CP SUNRISE (Chỉ tiêu quan trắc: COD, TSS, Độ màu, PH, nhiệt độ, lưu lượng)
 • Trạm quan trắc tự động nước thải Công ty CP DỆT MAY HUẾ (Chỉ tiêu quan trắc: COD, TSS, BOD, PH, nhiệt độ, lưu lượng, Xyanua, Crôm 6+, Clo dư)

ĐẶC ĐIỂM CỦA TRẠM QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG LIÊN TỤC:

 • Đảm bảo theo quy định TT24/2017/TT-BTNMT
 • Thiết kế linh động, đa dạng thiết bị theo yêu cầu của chủ đầu tư.
 • Báo động khi có thông số vượt ngưỡng
 • Lấy mẫu bảo quản mẫu tự động khi có thông số vượt ngưỡng
 • Kết nối với máy tính tại chỗ của phòng điều khiển để lưu trữ dữ liệu
 • Dễ dàng vận hành
 • Thi công nhà trạm quan trắc theo đúng quy định (hệ thống chống sét, báo cháy, báo khói…)
Sản phẩm khác
Scada

Scada

Giá: Liên hệ

BIẾN TẦN

BIẾN TẦN

Giá: Liên hệ

PLC

PLC

Giá: Liên hệ

Zalo
Facebook chat
https://www.facebook.com/C%C3%B4ng-Ty-TNHH-C%C3%B4ng-Ngh%E1%BB%87-M%C3%B4i-Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-Nguy%C3%AAn-Khang-260119470859721/?__tn__=kC-R&eid=ARDz_awdEXrhgLPbIixMrgc19To_5rueivJy-2MzmSqnGYOJ_CS3qdVsiktgXSIUTtswuU5rE4LFcK6l&hc_ref=ARQr44TtDWHCmv-YeJySO